ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเม่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620193
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  620193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุเม่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansumen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสุเม่น
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กุมภาพันธ์ 2479
อีเมล์ :
  bansumenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:24:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุเม่น


นางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเม่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน