ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620194
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  620194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaksin(Tanprachanukloa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านปากสิน
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14:23:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)


นายสมยศ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน