ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ฮู้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620195
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  620195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ฮู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bann Maehu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่ฮู้
ตำบล :
  แม่สิน
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/16/2516
อีเมล์ :
  vanny.achara2503@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 12:09:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้


นายอดินันท์ สำเนียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน