ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620197
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  620197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดภูนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpunok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านภูนก
ตำบล :
  บ้านตึก
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-949682
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กุมภาพันธ์ 2476
อีเมล์ :
  watpoonok53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าหมื่นด้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:05:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดภูนกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน