ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620198
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  620198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาต้นจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannatonchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาต้นจั่น
ตำบล :
  บ้านตึก
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-677037
โทรสาร :
  055677037
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2482
อีเมล์ :
  natonchun01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าหมื่นด้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:15:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น


นางสาวหฤทัย บุญประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน