ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงย่าปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620201
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  620201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงย่าปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongyapa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงย่าปา
ตำบล :
  บ้านตึก
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-948632
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  dongyapa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 17:21:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงย่าปา


นายสุชานนท์ ดนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่าปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน