ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620205
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  620205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannong or(Rastsamakee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองอ้อ
ตำบล :
  หนองอ้อ
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-671038
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 กันยายน 2486
อีเมล์ :
  nongor1school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มรดกไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:44:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน