ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620206
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  620206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกาะน้อย
ตำบล :
  หนองอ้อ
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  087-199-6169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  watkohnoi@hotmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:42:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะน้อย


นายสุนทร จันทร์โทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน