ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยะวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620210
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  620210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไชยะวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaiya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าชัย
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64190
โทรศัพท์ :
  055-679196
โทรสาร :
  055-679196
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2474
อีเมล์ :
  chaiya2474@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาลิไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:59:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไชยะวิทยา


นายเมธี จุมพลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน