ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620211
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  620211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่ากล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านป่ากล้วย
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64190
โทรศัพท์ :
  055-643024,0918363017
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีส้ชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย


นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน