ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620212
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  620212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมอนสูงประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MONSONGPRACHASUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหมอนสูง
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64190
โทรศัพท์ :
  055-679200
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2516
อีเมล์ :
  monsong049@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาลิ ไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09:47:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์


นายเอกพันธ์ สารีบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน