ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยายมาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620213
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  620213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยายมาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangyaimark School.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังยายมาก
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64190
โทรศัพท์ :
  055-679197
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาลิไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยายมาก


นายสมบุญ ติณะคัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายมาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน