ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620214
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  620214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthachai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าชัย
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64190
โทรศัพท์ :
  055-679201/093-3181666
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2515
อีเมล์ :
  middle2516@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนพญาลิไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:42:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าชัย


นายยุธยา คงพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน