ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620216
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  620216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หาดเสี้ยววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hadsieowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหาดเสี้ยว
ตำบล :
  หาดเสี้ยว
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-671033
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มรดกไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 17:33:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา


นางสาวพิสมัย เกิดผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน