ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620217
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  620217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansrisatchanalai(Banhadsung)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหาดสูง
ตำบล :
  หาดเสี้ยว
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-671039
โทรสาร :
  055-673126
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  anubansisat1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มรดกไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .300 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:20:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)


ดร.อารีย์ วรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน