ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620223
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  620223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangkha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านวังค่า
ตำบล :
  ป่างิ้ว
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690058
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:43:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังค่า


นางลาวัลย์ เจือจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน