ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620226
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  620226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthapho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าโพธิ์
ตำบล :
  แม่สำ
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690059
โทรสาร :
  055-690059
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10กุมภาพันธ์2476
อีเมล์ :
  thaphoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:19:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์


นายสำราญ จงอยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน