ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนระเบียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620227
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  620227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนระเบียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONRABIANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนระเบียง
ตำบล :
  แม่สำ
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่สำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:02:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง


นายวันชนะ บัวบังขัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนระเบียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน