ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620232
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  620232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmeasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแม่สาน
ตำบล :
  แม่สำ
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  0639100413
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/02/2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สาน


นายวิชัย นมเนย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน