ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620233
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  620233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่สานสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maesansamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแม่สานสามัคคี
ตำบล :
  แม่สำ
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055910206
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2536
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองฝั่งยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:19:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่สานสามัคคี


นายชาญวิทย์ แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สานสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน