ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620234
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  620234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแก่ง
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055911511
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กุมภาพันธ์ 2476
อีเมล์ :
  khothai555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 19:47:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่ง


นายคะนอง ประโยชน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน