ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620235
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  620235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSRISAWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศรีสวรรค์
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-911592
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  denpracharak_2502@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 21:41:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน