ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคะยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620236
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  620236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากคะยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakkayang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากคะยาง
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-948100
โทรสาร :
  055948100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  pky2553@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากคะยาง


นายมานพ หาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน