ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำโชค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620237
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  620237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำโชค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlamchok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านลำโชค
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  0956340688
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 23:15:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำโชค


นางสาวกรนิกา คุ้มสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโชค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน