ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620238
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  620238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Paka School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านป่าคา
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-091-355
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน