ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620239
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  620239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ท่าแพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAETHAPAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านแม่ท่าแพ
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  0878483329
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  mtp_ac@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:18:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ


นายนันทวัฒน์ เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน