ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหยวก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620240
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  620240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหยวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaiyuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยหยวก
ตำบล :
  บ้านแก่ง
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690051
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ก.พ. 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  48 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหยวกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหยวก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน