ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620242
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  620242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYKRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยไคร้
ตำบล :
  ดงคู่
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-690048
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 12:15:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้


นายผดุง บุณยศิวาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน