ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620243
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  620243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยติ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Houyting
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยติ่ง
ตำบล :
  ดงคู่
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05052512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจ้าหมื่นด้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:14:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง


นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน