ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารจิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620246
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  620246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสารจิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansarajit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสารจิตร
ตำบล :
  สารจิตร
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-675099
โทรสาร :
  055675098
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2464
อีเมล์ :
  sarajitschool@hotmail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:18:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสารจิตร


นางเมตตา แสวงลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน