ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนตอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620247
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  620247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแสนตอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsantor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านไร่บัวงาม
ตำบล :
  สารจิตร
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-675097
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ค. 2481
อีเมล์ :
  Santor@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สารจิตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแสนตอ


นายประธาน หาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน