ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบราณหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620249
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  620249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบราณหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watboranluang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโบราณหลวง
ตำบล :
  สารจิตร
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-675096
โทรสาร :
  055-675096
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  watboranluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก่งสารจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สารจิตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโบราณหลวง


นายจักกิต อุทรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน