ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620250
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  620250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตลิ่งชัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattalingchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังวน , วงศ์ใหญ่
ตำบล :
  ศรีสัชนาลัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64190
โทรศัพท์ :
  055-950654
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2482
อีเมล์ :
  Wattalingchan60@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาลิไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:39:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน


นายวสันต์ ไชยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน