ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระปรางค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620252
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  620252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระปรางค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpraprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านพระปรางค์
ตำบล :
  ศรีสัชนาลัย
อำเภอ :
  ศรีสัชนาลัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64130
โทรศัพท์ :
  055-679202
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  kray301@gmai
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาลิไท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:48:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระปรางค์


นางมาลี การะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปรางค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน