ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620254
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  620254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANSISAMRONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสามเรือน
ตำบล :
  สามเรือน
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-681531
โทรสาร :
  055628508
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามเรือน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 23:37:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง


นายจำรัส หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน