ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620256
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  620256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทวัญอำนวยวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tewanamnoeywit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสมาคมนา
ตำบล :
  สามเรือน
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-683012
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เม.ย.2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามเรือน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:36:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์


นายสุรพล มั่นเหมาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน