ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620259
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  620259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLONGTAN(KRAJANGJINDA)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองตาล
ตำบล :
  คลองตาล
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-681423
โทรสาร :
  055-681423
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  krajangjinda@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12:48:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)


นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน