ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620260
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  620260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangluek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังลึก
ตำบล :
  วังลึก
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-681364
โทรสาร :
  055682758
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรภัทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:34:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)


นางนางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน