ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620265
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  620265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  เกาะตาเลี้ยง
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  bannongyao71@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยมนาวิถี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะตาเลี้ยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว


นายสวัด แต้มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน