ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620266
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  620266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankortaliang(tongdepachanukoon)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านวัดทุ่ง
ตำบล :
  เกาะตาเลี้ยง
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-628655
โทรสาร :
  055-628655
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะตาเลี้ยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:33:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)


นางมาลี การะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2