ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620267
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  620267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantawetnok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเตว็ดนอก
ตำบล :
  ทับผึ้ง
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-913065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2493
อีเมล์ :
  tawetnok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยมนาวิถี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07:39:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)


นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2