ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620270
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  620270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kohwongkian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
ตำบล :
  ทับผึ้ง
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-617511
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  kwk64020079@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยมนาวิถี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 17:10:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน