ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620272
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  620272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mitsompun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทับผึ้ง
ตำบล :
  ทับผึ้ง
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  0910255904
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  fangmd9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14:37:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)


นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2