ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกะทือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620275
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  620275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกะทือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khocatue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกกระทือ
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยมนาวิถี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:10:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกะทือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน