ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620276
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  620276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านวังทอง
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055941602
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2516
อีเมล์ :
  thassanee312507@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรภัทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:43:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังทอง


นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2