ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620278
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  620278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRACHAAUTIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดเกาะ
ตำบล :
  วัดเกาะ
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-681421
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาอุทิศผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน