ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620281
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  620281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแหน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGNAE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองแหน
ตำบล :
  วัดเกาะ
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-647418
โทรสาร :
  ---
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจมาศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:28:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแหน


นายสิงข์ จีนพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน