ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620282
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  620282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKOH
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดเกาะ
ตำบล :
  วัดเกาะ
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-647211
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:12:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะ


นายสุภชัย ใจหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน