ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620283
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  620283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansantipithayakan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองฝาด
ตำบล :
  วัดเกาะ
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร


นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน