ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620284
รหัส Smis 8 หลัก :
  64020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  620284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  ศรีสำโรง
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64120
โทรศัพท์ :
  055-685035
โทรสาร :
  055685035
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2466
อีเมล์ :
  oy.khum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:40:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)


นายพิเชฐ ขำพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน